pavadentro | Bouwtechniek | Producten

Pavadentro is voor het isoleren van gevels ‘al dentro’

pavadentro

pavadentro

Bouwtechniek

Houtmassiefbouw, Steenmassiefbouw, Stroleembouw

Pavadentro is de Pavatex isolatieplaat voor ‘al dentro’ of de binnenzijde van een buitenmuur.

Dit plaatje dat we leveren in diktes van 40-60-80-100mm, is de ideale isolatieplaat voor deze toepassing. Isoleren doe je alsnog het best aan de buitenzijde van een gevel, maar als dat niet mogelijk blijkt, is er Pavadentro!

Vroeger adviseerden we altijd een gewone Pavatherm-plaat te gebruiken in deze toepassing. Ze is tevens geschikt als akoestische isolatieplaat. Als afwerking werd over deze plaat dan leem gestuct. Allemaal prima want leem en houtvezel zijn heel vochtregulerende materialen. Er doken dan ook in de huizen waar dit werd toegepast nooit vochtproblemen op.

Integendeel. De combinatie van deze 2 vochtregulators werkte een beetje té goed in de meeste gevallen, waardoor de relatieve vochtigheid in deze woningen nooit te hoog was, maar eigenlijk vaak wat aan de lage kant. Een juiste balans van relatieve vochtigheid is echter te verkiezen en daarom werd er naar een oplossing gezocht.

Pavatex ontwikkelde voor deze toepassing de Pavadentro-plaat. Ze bouwden namelijk in diezelfde Pavatherm isolatieplaat een dampremmende laag in, een laagje van silicaat. 

Dit laagje (de geïntegreerde damprem) zorgt ervoor dat je toch een soort van buffervat creeërt waarin een te hoge relatieve vochtigheid kan opgeslagen worden, zonder direct naar buiten te diffunderen. Een beetje gek op het eerste zicht, maar eigenlijk heel normaal dat die dampremmende laag zich meer naar de muur toe bevindt dan naar de kamerzijde. Dat zijn we niet gewoon. Maar het is in deze context natuurlijk wel logisch! Het is trouwens de bepleistering op de plaat die de échte luchtdichting vormt van dit systeem. En die moet doorlopen tot tegen het raamprofiel bijvoorbeeld. Een klassieke aansluiting hiervoor is de ProClima Contega PV die mee ingepleisterd wordt.

Pas wanneer het buffervat relatief gezien voldoende verzadigd is en als die vochtigheid door het dampdrukverschil niet terug naar de kamerruimte dampt, wurmt de vochtigheid zich door de dampremmende laag om dan pijlsnel doorheen de muurconstructie naar buiten uit te dampen. Het uiteindelijke dauwpunt of condensatiepunt bevindt zich dan ergens over de helft van de massieve stenen muur. Vanwaar het verder uitdampt. Van ademend vermogen gesproken! En dat maakt het net mogelijk om langs binnen te isoleren met bio-ecologische materialen in tegenstelling tot 'klassieke' materialen.

Is de 100mm isolatie nog niet voldoende, dan vul je de isolatie verder aan met een Pavatherm of een Pavatherm Combi achter de Pavadentro. Of je schroeft de Pavadentro op een rasterwerk gevuld met Neptutherm. Ook perfect bouwtechnisch verantwoord op onregelmatige muren.

Want de isolatie moet voor minstens 80% raken met de achterliggende buitenmuur. Anders krijg je toch condensatie aan de binnenzijde! Vandaar dat een oude bakstenen muur vooraf wordt ingestreken met een inzwemlaag uit leem. Die leemlaag zal tevens bijdragen tot de winddichting van je constructie. Waarom leem? Omdat je vaak leem gebruikt als afwerklaag, omdat leem een goed ademend materiaal is en omdat leem voldoende lang plastisch blijft. Je kan dus je muur instrijken met leem, alleen een beetje afreien misschien en pas dagen nadien nog steeds de Pavadentro in de leem drukken zodat die zich volledig aanpast aan de vorm van de steen. De Dentro wordt dan mechanisch in de muur verankerd met schotelpluggen. Ook dat is ecologisch : bouwen zonder stress en zonder teveel verschillende producten!

Zit er nog een oude kalklaag op je muur aan de binnenzijde? Of zo'n bruine zand/zavel bezetting van vroeger? Laat die gerust hangen, zolang dampremmende lagen zoals behang of dampdichte verven maar verwijderd worden. Zit er een gipsbepleistering of een cementering op je muur aan de binnenzijde? Die moet je verwijderen. Gips gaat op lange termijn rotten en een cementering verhindert de dampopen opbouw. Aan de buitenzijde is een gevelverf uit de jaren'70 uitgesloten. Hervoeg je gevel en behandel hem met een laag kaleipleister indien dat nodig is voor regenslag.

Pavadentro kan op verschillende manieren worden afgewerkt. De meest gunstige afwerking is met een Tierrafino Base leemstuc of met een kalkpleister zoals Quick-Mix MKL of Saint Astier Interchaubric. Dat kan beide trouwens in combinatie met een wandverwarmingssysteem op de Pavadentro aangebracht. Leem zal het best als warmtebuffer dienen. Het systeem is enorm inert. Kalk net iets minder. Maar ook een afwerking met natuurgips of een kalkgips-pleister van Isohemp is mogelijk. Gebruik dan wel een hechtpleister QM-SKS-KL genaamd. Wens je te tegelen of te tadelakken, raden we als isolatieplaat echter de Multiporplaat voor. Hier heb je vooral nood aan perfect waterresistente isolatie, geen vochtregulerende. Een afwerking met een beplating kan dan weer wel : je bevestigt de Pavadentro in de muur met de tengellatten en nagelpluggen. Op de latten komt dan het plaatmateriaal zoals een Fermacell gipsplaat of een houten planchet. Alles met dampopen afwerkingen tot de verf toe! Denk hieraan!

Isoleren met Pavadentro langs binnen is mogelijk als

 • de buitenzijde regenslagbestendig is en niet werd afgewerkt met dampdichte pleisters , verven of andere gevelbekledingen
 • gips en cementlagen aan binnenzijde verwijderd zijn
 • het dauwpunt in de bepaalde constructie voldoende naar buiten kan verlegd worden
 • bouwknopen voldoende afgeblokt worden
 • de constructie achter de plaat winddicht wordt gemaakt (bvb met de inzwemlaag)
 • de constructie voldoende luchtdicht is (bvb met de leembepleistering op de plaat)
 • de luchtdichting overal kan doorgetrokken worden
 • aan de binnenzijde geen dampdichte afwerkingen worden voorzien
 • het geen al te vochtige ruimtes betreft zoals een badkamer
 • er niet wordt afgewerkt met dampdichte afwerkingen zoals faïence of tadelakt

Wil je niet pleisteren en zoek je een makkelijke maar correcte oplossing?

Monteer de isolerende afbouwplaat Pavaroom op latten en verlijm ze onderling. Stop de ruimte tussen de latten vol met Neptutherm zeegras. Voegen uitgipsen, verven en klaar! Niet voor badkamers!

Produkteigenschappen

 1. Dichtheid ρ [kg/m3] 175
 2. Warmtegeleidingscoëfficiënt (EN 13171) λD [W/(mK)] 0.043
 3. Specifieke warmtecapaciteit c [J/(kgK)] 2100
 4. Dampdiffusieweerstandgetal μ 5
 5. Brandklasse (EN 13501–1) Klasse E
 6. Drukweerstand bij 10% samendrukking [kPa] 70
 7. Treksterkte loodrecht op de plaat [kPa] >5

Verzaging van Pavatherm platen

gebeurt idealerwijze met een Pavatex wipzaagblad of een alligatorzaag of een zwaardzaag met stofafzuiging en geleider(zie video)

to top of page
;
;
;
;
;
;
;