cursussen

€ 245

Zowel een muur als een volume worden gebruikt als ondergrond om op te tadelakken. Alle stappen worden met de lesgeefster opgevolgd zodat je na deze workshop zelf aan de slag kan met je eigen project.Eventueel kan je ook op dezelfde dag leren werken met een gewone kalkstucco (Stuc & Floor). Contacteer desgevallend dan Finka hierover.

€ 150

In deze zeer praktijkgerichte workshop leer je hoe een wandbepleistering uit leem wordt opgebouwd. Hierbij wordt het smeren, innetten bij verschillende ondergronden, sponzen en andere leemtechnieken samen met jou intensief geoefend. Zowel de basisleem als de leemfinish komen aan bod

€ 55

Een eerste kennismaking met de toepassingvan dit natuurlijke materiaal.Tijdens deze sessie leer je wat de basistechniek is om leem aan te brengen en wat de typische afwerking inhoudt. Zowel de basisleem als de afwerkleem komen aan bod. Vragen staat vrij!