Vakman: wij sturen klanten naar jouw bedrijf

wij sturen klanten naar jouw bedrijf

wij sturen klanten naar jouw bedrijf

Ecomat krijgt veel klanten over de vloer. Zelfbouwers, geïnteresseerden, architecten maar evengoed mensen die bio-ecologisch willen bouwen of verbouwen en daarvoor een uitvoerder zoeken. Het is dan ook één van de meest gestelde vragen in onze toonzalen.

Wij zijn echter niet zomaar geneigd eender welke bouwaannemer, pleisteraar of tuinaanlegger door te geven. We willen er zeker van zijn dat

  • werken goed uitgevoerd worden
  • duidelijk en correct gecommuniceerd wordt met de eindklant
  • werken volgens bio-ecologische principes uitgevoerd worden
  • materialen van Ecomat gebruikt worden

We zullen hiervoor altijd navraag doen naar de ervaringen van klanten. Op basis van die ervaringen kan je aannemersbedrijf , als je dat wenst, op onze listings terechtkomen. We hebben meerdere listings voor verschillende werken. Niet iedere werf is dezelfde. Als verkoopsconsulenten proberen we een inschatting te maken van het project van de klant, zijn prioriteiten en de eigenheid van jou of jouw bedrijf. Op die manier proberen we altijd een kleine preselectie te maken voor de klant, zodat niet iedereen op de lijst voortdurend met elkaar in concurrentie staat. Slechts 1 naam doorgeven doen we zelden. Dat pikt de eindconsument niet meer : hij wil kunnen vergelijken. En het moet ook ergens ‘klikken’. Als het niet ‘klikt’ met je klant, zijn problemen en wantrouwen niet ver te zoeken.

Het is ook voor Ecomat zaak om na de inspanningen rond uitleg en begeleiden van de klant in een keuze van bouwwijze of producten, dat de klant terechtkomt bij een aannemer die de kennis deelt met ons en ook bij Ecomat koopt, das nogal wiedes.