circomat-label

CIRCOMAT IS EEN LABO Dit laboratorium binnen Ecomat wil onderzoeken hoe we de waarde van materialen zo lang mogelijk zo hoog mogelijk houden. Om verkwisting van onze (natuurlijke) grondstoffen tegen te gaan. En dat is broodnodig als we zien hoe het klimaat zich stilaan begint te wreken tegen zoveel uitbuiting en verspilling. Is bio-ecologisch bezig zijn wel voldoende in deze context? Moeten we onze blik verruimen als er zovele grondstoffen zo snel als afval wordt beschouwd? CIRCOMAT IS EEN LABEL Circomat by Ecomat is een label van producten waarvan wij vinden dat ze passen in een brede ecologische context maar die daarom niet per se natuurlijk van aard zijn. Zolang ze voldoende herbruikbaar worden toegepast en er weinig biobased of minerale alternatieven zijn voor een bepaalde toepassing. CIRCOMAT IS EEN COUNSEL AGENCY Circomat is ook een adviesbureau voor circulaire (ver)bouwprojecten. We schreven een totaalplan van afbraak, herbouw en herbestemming voor de Stuivenbergsite in Antwerpen. We werkten mee aan circulaire invullingen van projecten en circulaire reconversies van inrichtingen, gebouwelementen en totale gebouwen. FOLLOW US https://www.instagram.com › circomate https://www.facebook.com/circomate

Geen resultaten

Geen van onze online producten voldoet aan deze criteria. Neem contact met ons op voor meer info.