subsidies voor waterdoorlatende voegmortels | promotie | Blog

18-09-2018

promotie Tuin

De Vlaamse regering trekt, op initiatief van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege, 5 miljoen euro uit voor de “ontharding” van Vlaanderen. Concreet betekent dit dat je geld krijgt om je beton of asfalt te vergroenen.

14 procent van Vlaanderen is momenteel verhard. Dat lijkt niet veel, maar dat is het wel. Zeker als je naar de impact ervan kijkt. Het is namelijk de oorzaak van wateroverlast na hevige regenbuien. Op die plekken wordt het water immers rechtstreeks naar de rioleringen geleid, die na een tijd het overtollige water niet meer kunnen slikken. Daarnaast houden al dat beton en asfalt op warme zomerdagen de hitte langer vast, waardoor het buiten minder snel afkoelt.

Wie zijn betonnen oprit, terras of andere verharding uitbreekt en vervangt door groen, kan daar dus voortaan een subsidie voor krijgen. Dat hoeven niet meteen grasperken, struiken of plantenborders te zijn. Je kan ook werken met waterdoorlatende verhardingen, zoals grastegels, grasbetontegels, dolomiet en grind. Ook kasseien en stoeptegels kan je aanleggen met ‘groene’ voegen die water doorlaten.

Naast particulieren, richt de regering zich ook tot bedrijven en scholen, die bijvoorbeeld een volledig geasfalteerde parking of speelplaats omvormen tot een “groen” alternatief. En tot lokale overheden, die (delen van) grote industrieterreinen kunnen vergroenen.

Ecomat heeft het 'natuurlijk' in huis voor je grin

subsidies voor waterdoorlatende voegmortels