veranderingsgericht bouwen = bio-dynamisch bouwen | nieuwigheden | Blog

05-10-2019

nieuwigheden Opleiding Strobalenbouw

Als we zuiniger willen omspringen met het gebruik van grondstoffen en als we minder afval willen creëren , gaan we anders moeten omspringen met de ruimte die overblijft en de materialen die we gebruiken om onze huizen te bouwen of in te richten. Dus je kan proberen aanpassingen door te voeren op het niveau van stedelijke inrichting, op het ontwerp van een gebouw en op het niveau van een gebouwelement (vb een scheidingsmuur) en hoe die opgebouwd wordt.

Het circulair bouwen wil hier een antwoord op bieden. We gaan materiaalstromen-cirkels sluiten door ervoor te zorgen dat het ene productie-overschot een grondstof wordt voor een ander product. Zo vermijden we ook afvalstromen. Dit heeft weinig te maken met recyclen en zeker niet met het downcyclen van grondstoffen. In het circulaire bouwen proberen we ervoor te zorgen dat de waarde van de grondstoffen en producten die daarvan gemaakt worden zo lang mogelijk zo hoog mogelijk gehouden worden.

Een mogelijke strategie om dit te bereiken ligt in de ontwerpfase van steden & gemeenten, op het ontwerp van een gebouw en op het eco-design van producten of gebouwcomponenten.

We gaan dus veranderingsgericht ontwerpen om te proberen materialen beter te kunnen recupereren bij afbraak. Zo dragen we bij tot beperking van grondstoffengebruik en het vermijden van afval. Afval moet weg!

Op onze pagina over veranderingsgerichtbouwen lees je er alles over!

veranderingsgericht bouwen = bio-dynamisch bouwen

Online duurzame bouwmaterialen kopen

Meer info over online winkelen bij Ecomat vind je hier

Bekijk alle producten van de webshop