U-waarde | Isolatie | kennisbank

de u waarde van een gebouwelement

U-waarde

U-waarde

WAT IS DE U-WAARDE VOOR ISOLATIE?

De U-waarde, of de warmtedoorgangscoëfficiënt, geeft een idee van hoeveel warmte een materiaal per seconde en per vierkante meter doorlaat van de binnen- naar de buitenzijde. Hoe lager die U-waarde, hoe minder warmte kan ontsnappen uit je woning.

Vroeger werd deze coëfficiënt weergegeven als K-waarde, maar nu spreken we universeel over U-waarde.
De U-waarde wordt gebruikt bij het beoordelen van de isolerende eigenschappen van complete constructies, zoals muren, daken en ramen.

 

U-WAARDE BEREKENEN: FORMULE

Wil je de U-waarde weten voor dak-, muur- of vloerisolatie? Dan moet je eerst de lambda-waarde (warmtegeleidingscoëfficiënt) kennen. De U-waarde wordt uitgedrukt in W/m2K en bereken je door de lambda-waarde te delen door de dikte van het materiaal in meter. Als je voor dikker materiaal kiest, of met meerdere lagen isoleert, krijg je dus een lagere U-waarde.

Ook andere (transparante) scheidingsconstructies zoals vensters, deuren en kozijnen hebben een U-waarde. Op de website van de Vlaamse overheid vind je gedetailleerde info over de berekening voor deze constructies.

 

WELKE U-WAARDE VOOR EPB-EISEN?

Om ervoor te zorgen dat woningen energiezuiniger worden, gelden er in België specifieke regels rond de U-waarde — in functie van de EPB-eisen. Bij een goede EPC-waarde (energiescore) kan je de warmteverliezen van een woning beperken.

Bij nieuwbouw, renovatie of na-isoleren is de maximale U-waarde 0,24 W/m2K voor de isolatie van daken, muren en vloeren. Als je daaraan voldoet, kan je een premie krijgen voor je isolatiewerken bij renovatie.

Via vlaanderen.be ontdek je alle eisen voor de U-waarde van nieuwe, vernieuwde of verbouwde constructiedelen.

 

U-WAARDE VERSUS R-WAARDE

Naast de U- en lambda-waarde, is ook de R-waarde een belangrijke factor om te bepalen hoe efficiënt een isolatiemateriaal is. Die toont hoe goed een materiaal warmte tegenhoudt en geeft dus eigenlijk het omgekeerde aan van de U-waarde (warmtedoorgang). Een materiaal isoleert goed als het een hoge R-waarde heeft en een lage U-waarde.

to top of page
Pinterest

Online duurzame bouwmaterialen kopen

Meer info over online winkelen bij Ecomat vind je hier

Bekijk alle producten van de webshop