traskalk & trascement | Pleisters-Stuc | kennisbank

traskalk is het ecologische alternatief op cement

traskalk & trascement

traskalk & trascement

Pleisters-Stuc, PS kennis

Traskalk is ons standaard bindmiddel voor het maken van mortels, pleisters. Het is kalk gemengd met tras, een puzzolaangesteente dat enkel voorkomt in Duitsland. Door de reactie van tras met kalk en water ontstaat het in water oplosbare calciumsilicaathydraat. De toevoeging van het tras gedeelte aan de kalk maakt deze mengeling tot een 'kunstmatig hydraulische kalk' (HL) in tegenstelling tot de Natuurlijk Hydraulische Kalk ( Natural Hydraulic Lime of NHL). Het wordt dan ook al duizenden jaren gebruikt, maar werd de laatste 50 jaar verdrongen door het iets sneller uithardende cement. Wanneer we echter traskalk met portlandcement mengen, hebben we een min of meer ademende kalkoplossing met de sneldrogende eigenschappen van cement. Ecomat adviseert deze enkel waar er een hoge drukbelasting verwacht wordt, of in toepassingen ondergronds zoals regenwatterputten of toepassingen op perimeterniveau, zoals een plintpleister.

Daar een 'hydraulische' uitharding 'in de massa' gebeurd, gaat dit sneller dan de uitharding van 'luchtkalk' = reactie van CO2 met de lucht (die van het buiten-oppervlak in de massa moet doordringen). Hoe meer hydraulisch de kalk, hoe minder 'luchthardende kalk' in de mortel, waardoor een 'snellere' uitharding... met uiteraard ook andere eigenschappen van de mortel. 

beter traskalk want

 • grondstoffen van dichtbij
 • minder energie nodig voor het aanmaken
 • dampopenheid van kalk
 • hoog waterwerend vermogen
 • hoge mechanische weerstand/ slijtvastheid
 • goede hechting, ook aan natuursteen
 • ruime elasticiteit
 • bestand tegen agressieve gassen

een met tras aangemaakte metsel of voegmortel is bijzonder geschikt voor

 • metsel -en tegelwerk dat gevoelig is voor uitslag via de voegen
 • weervaste en dampdoorlatende buitenbepleisteringen
 • natuursteen die gevoelig is voor verkleuring
 • hervoegen van met kalk gemetste muren
 • bepleisteren van kalkhennep- en strobalenwoningen
 • overal waar je anders cement zou gebruiken

Trascement is een combinatie van portlandcement met 40% hoogwaardige tras.Het is het bindmiddel voor mortels en pleisters waar de waterdichtheid van groter belang is en waar de waterwerendheid van gewone traskalk ongewenst is. Ook voor toepassingen waar een hoge drukvastheid vereist wordt, gebruiken we het trascement. Waar het kan, gaat de voorkeur uit naar gewone traskalkmengelingen, zonder cement.

beter trascement want

 • snel uithardend
 • waterdicht
 • laat geen kalkuitbloeingen na

een met trascement aangemaakte metsel of voegmortel is bijzonder geschikt voor

 • voegmortels en pleisters voor in perimetertoepassingen
 • cementeringen ondergrond
 • herstellingen aan septische putten
 • voorspuitmortels op ondoordringbare of zoute ondergronden
 • voegmortel voor bestratingen en aanleg
 • voor funderingen en betonplaten
 • legmortel voor natuurstenen terrassen
 • mortels voor arduinen en natuurstenen vensterbanken
to top of page
traskalk & trascement