traskalk & trascement | Pleisters-Stuc | kennisbank

traskalk is het ecologische alternatief op cement

traskalk & trascement

traskalk & trascement

Pleisters-Stuc, PS kennis

Traskalk is ons standaard bindmiddel voor het maken van mortels, pleisters. Het is kalk gemengd met tras, een puzzolaangesteente dat enkel voorkomt in Duitsland en Italië. Door de reactie van tras met kalk en water ontstaat het in water oplosbare calciumsilicaathydraat. De toevoeging van het tras gedeelte aan de kalk maakt deze mengeling tot een ‘kunstmatig hydraulische kalk’ (HL) in tegenstelling tot de Natuurlijk Hydraulische Kalk ( Natural Hydraulic Lime of NHL). Het wordt dan ook al duizenden jaren gebruikt, maar werd de laatste 50 jaar verdrongen door het iets sneller uithardende cement. Wanneer we echter traskalk met portlandcement mengen, hebben we een min of meer ademende kalkoplossing met de sneldrogende eigenschappen van cement. Ecomat adviseert deze enkel waar er een hoge drukbelasting verwacht wordt, of in toepassingen ondergronds zoals regenwatterputten of toepassingen op perimeterniveau, zoals een plintpleister.

Daar een ‘hydraulische’ uitharding ‘in de massa’ gebeurd, gaat dit sneller dan de uitharding van ‘luchtkalk’ = reactie van CO2 met de lucht (die van het buiten-oppervlak in de massa moet doordringen). Hoe meer hydraulisch de kalk, hoe minder ‘luchthardende kalk’ in de mortel, waardoor een ‘snellere’ uitharding… met uiteraard ook andere eigenschappen van de mortel. 

waarom is traskalk beter?

 • grondstoffen van dichtbij
 • minder energie nodig voor het aanmaken
 • dampopenheid van kalk
 • hoog waterwerend vermogen
 • hoge mechanische weerstand/ slijtvastheid
 • goede hechting, ook aan natuursteen
 • ruime elasticiteit
 • bestand tegen agressieve gassen

een met tras aangemaakte metsel of voegmortel is bijzonder geschikt voor

 • metsel -en tegelwerk dat gevoelig is voor uitslag via de voegen
 • weervaste en dampdoorlatende buitenbepleisteringen
 • natuursteen die gevoelig is voor verkleuring
 • hervoegen van met kalk gemetste muren
 • bepleisteren van kalkhennep- en strobalenwoningen
 • overal waar je anders cement zou gebruiken

Trascement is een combinatie van portlandcement met 40% hoogwaardige tras.Het is het bindmiddel voor mortels en pleisters waar de waterdichtheid van groter belang is en waar de waterwerendheid van gewone traskalk ongewenst is. Ook voor toepassingen waar een hoge drukvastheid vereist wordt, gebruiken we het trascement. Waar het kan, gaat de voorkeur uit naar gewone traskalkmengelingen, zonder cement.

wanneer is trascement beter?

 • snel uithardend
 • waterdicht
 • laat geen kalkuitbloeingen na

een met trascement aangemaakte metsel of voegmortel is bijzonder geschikt voor

 • voegmortels en pleisters voor in perimetertoepassingen
 • cementeringen ondergrond
 • herstellingen aan septische putten
 • voorspuitmortels op ondoordringbare of zoute ondergronden
 • voegmortel voor bestratingen en aanleg
 • voor funderingen en betonplaten
 • legmortel voor natuurstenen terrassen
 • mortels voor arduinen en natuurstenen vensterbanken

uit een lastenboek voor restauratie historische panden :

Rijnlandse tras is een fijngemalen vulkanisch gesteente. Het bestaat voornamelijk uit kiezelzuur, een aantal mineralen en zowel chemisch als natuurkundig gebonden water.
Tras bind! uit zichzelf niet af, maar samen met het kalkhydraat of cement, ontstaat een bindmiddel met uitstekende morteltechnische eigenschappen. Traskalkmortels verharden niet door opname van koolzuur uit de lucht, maar door wateropname.
Trashoudende mortels bezitten en grote sterkte en een grote weerstand tegen milieu-invloeden, met als gevolg een lange levensduur. Tras is geen toeslagstof doch een zelf werkzame morteltoeslaq die alle eigenschappen van die mortel verbetert.
Fijnqemalen tras reageert tijdens het afbinden van de mortel chemisch met calciumhydroxide, dat in luchtkalk zit of dat bij de afbinding van hydraulische bindmiddelen ontstaat.
Bij deze reactie wordt het goed in water oplosbare calciumhydroxide in een nagenoeg onoplosbaar calciumsilicaathydraat omgezet.
Deze sterk kalkbindende eigenschap, bewerkstelligt dat de vrije kalk niet meer met het aanmaakwater naar het oppervlak qetransporteerd word! en daar uitslaq of verkleurinq kan veroorzaken.
Tras vormt met kalkhydraat een dichte viltachtiqe structuur van naaldkristallen en werkt daardoor dichtend in porien, zonder de dampdiffusie te beinvloeden.
De reactie van tras qeeft uiteindelijk aan de mortel een qrotere sterkte, dit proces verloopt zeer traag.
De zeer fijne trasdelen reageren sneller met het bindmiddel dan de grovere, dat wil zeggen dat er eerst relatief grote kristallen ontstaan en met de tijd steeds kleinere kristallen die zich aan reeds bestaande porien moeten aanpassen en zich hiermede verbinden. Deze trage reactie die maanden doorgaat, zorgt ervoor dat spanningen in een trashoudende mortel beter afgebouwd warden en dat zelfs microscheuren door de latere kristalvorming gevuld warden.

(C Studio Roma, 2018)

to top of page
Pinterest

Online duurzame bouwmaterialen kopen

Meer info over online winkelen bij Ecomat vind je hier

Bekijk alle producten van de webshop