moeilijke isolatiewaarden | Bouwtechniek | kennisbank

soms zijn isolatiewaarden moeilijker te bepalen

moeilijke isolatiewaarden

moeilijke isolatiewaarden

Bouwtechniek, BT kennis

Waarom is het soms zo moeilijk bij sommige ecologische isolatiematerialen om juiste en precieze karakteristieken vast te leggen? De testen die op oa op schelpen werden uitgevoerd geven aan dat het niet zo eenvoudig is om bio-ecologische materialen te meten en hun karakteristieken en eigenschappen voldoende naar waarde te schatten. Uit recente, in België uitgevoerde proeven is gebleken dat de warmtegeleidingscoëfficënt hoger uitvalt dan de gemeten waarde bij onze noorderburen. Een gevolg van de toegepaste meetmethode?

Om de isolatiewaarde van materialen te meten gebruikt men standaardmeetmethoden waarbij het warmtetransport door een isolatielaag van een bepaalde dikte (kleiner dan 10cm) wordt gemeten. Men gaat ervan uit dat materialen zich homogeen gedragen ten opzichte van een éénrichtingsstroom.

Een schelpenlaag van 10 cm of kleiner gedraagt zich juist niet homogeen, terwijl in de praktijk pakket diktes van 30 à 40 centimeter worden toegepast, wat de bouwfysische eigenschappen positief beinvloed. Ecologische bouwproducten laten zich niet gemakkelijk kwantificeren volgens de standaard testmethoden voor abiotische (bouw)materialen.

Schelpen bijvoorbeeld hebben naast goede warmte-isolerende eigenschappen ook goede vochtregulerende en vochtbufferende eigenschappen, wat maakt dat ze in ook in vochtige omstandigheden hun isolatiewaarde behouden. Die maken het materiaal uniek. Het spijtige is dat deze ‘unieke’ eigenschappen niet vertaald worden in een betere lambda waarde of een ander getal dat aantoont dat het materiaal goed scoort, simpelweg omdat het met de toegepaste meetmethoden niet te meten valt. Men krijgt op die manier een vertekend beeld. De praktijk wijst echter al vele jaren uit dat schelpen uitstekende, natuurlijke bodemafsluiters met isolerende eigenschappen zijn.

Hetzelfde verhaal doet zich voor bij kalkhennep, ook een uniek materiaal met goede vochtregulerende eigenschappen. De kennis van het materiaal breidt uit als resultaat van een aantal wetenschappelijke studies, uitgevoerd in Groot-Brittanni‘, Frankrijk en België (Universiteit van Bath-Hammond G, Jones C,2006 - Centre for Alternative Technology, KUL-Evrard A 2005- en ENTPE). De unieke karakteristieken van kalkhennep en zijn exceptionele performantie trekt wetenschappers aan om het materiaal te onderzoeken. Meer specifiek focusten ze op de rol van water en vocht in het materiaal. De hennepvezels zorgen ervoor dat het materiaal vocht kan absorberen en bufferen en dat het in staat is om terug uit te drogen. Een wand in kalkhennep heeft een ‘ademend vermogen’, waardoor het de relatieve vochtigheid in de lucht kan regelen en het de binnenluchtkwaliteit kan verbeteren. Dit alles heeft te maken met het hygroscopische karakter van kalkhennep. Er werd vastgesteld dat kalkhennep warmte kan opslaan en afstaan wanneer vocht afgegeven of opgeslaan wordt. Hoe en wat precies het verband is tussen warmtegeleiding en wateropslag in kalkhennep is voorwerp van verder onderzoek, maar het vast staat dat het materiaal net zoals schelpen unieke eigenschappen bezit.

Een ander verhaal is dat bepaalde ecologische producten geen fabrieksproducten zijn, maar in situ vervaardigd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de meeste strobalen, bij in situ gemaakte kalkhennepmengelingen. In principe zou elke oogst, persing of type van stro bepalend kunnen zijn voor de isolatiewaarde van een strobalengevel. met andere woorden : het is geen gestandardiseerd product zoals Biofib hennepwol dat bijvoorbeeld wel is.

Gelukkig zijn er enkele kleinere initiatieven zoals een strobalenboer uit Limburg die wel eenzelfde kwaliteit van balen kan aanbieden. Die balen uit verschillende loten en jaargangen zijn meermaals onderzocht door het WTCB met telkens hetzelfde resultaat. Deze balen hebben dan ook een vaste isolatiewaarde gekregen en zijn opgenomen in de EPB databank. Je architect kan er dus mee aan de slag om een bepaalde isolatiewaarde van je opbouw te gaan calculeren.

to top of page
Pinterest

Online duurzame bouwmaterialen kopen

Meer info over online winkelen bij Ecomat vind je hier

Bekijk alle producten van de webshop