labels en keurmerken | DI kennis | kennisbank

de ecolabels voor natuurverf die er echt toe doen

labels en keurmerken

labels en keurmerken

DI kennis

Ecocert Natural Paint and Coatings 

Dit label werd gelanceerd in november 2011, als resultaat van een samenwerking tussen enerzijds Ecocert en anderzijds de (natuur)verfsector (producenten, verdelers en handelaars). Het heeft tot doel een kwaliteitsniveau in natuurverf te bepalen dat hoger ligt dan de geldende voorschriften. Een label met duidelijke en openlijke communicatie naar de eindgebruiker toe met 

 • duidelijke weergave van de inhoudsstoffen
 • de oorsprong van deze stoffen 
 • aandacht voor het gehele productieproces.

belangrijkste criteria: 

 • product moet bestaan uit minstens 95% natuurlijke grondstoffen;
 • zeer strikte lijst met toegestane synthetische producten, waarvan niet mag worden afgeweken
 • zeer strikte criteria wat betreft VOS emissies
 • beperking van het pigment titaan dioxide wit 
 • nauwkeurig opvolgen van de techniciteit en efficiëntie van het product.

De merken die voldoen of willen voldoen aan de eisen van dit label, ondergaan op zéér geregelde basis een audit (minstens jaarlijks, vaak eerder per semester). Producenten die dit label halen, hebben een dikke streep voor bij Ecomat. Zij werken immers aan een zo natuurlijk mogelijk maar toch perfect technisch correct product. Voorlopig hebben we nog maar 1 leverancier die Ecocert haalt. Het zegt niet weinig over de gestrengheid en keuringsvoorwaarden van dit label. Het Belgische huis ActiNa sprl uit Eigenbrakel haalde het Ecocert label voor 2 van zijn merkproducten :  

 • Galtane witte EOSII dispersieverf
 • Galtane Snö dispersieverf 

Ecolabel

De eisen uit dit label onder de hoede van de Europese Unie hebben betrekking op de verschillende levenscyclusfasen van het product (fabricage, toepassing, verwijdering, ...). 

Voor verven en vernissen geldt :

 • het gehalte aan witte pigmenten met titaandioxyde, VOS en aromatische koolwaterstoffen wordt beperkt
 • zware metalen en verbindingen die geklasseerd zijn als gevaarlijk voor het milieu worden verboden
 • VOS drempelwaarden zijn een stuk strenger dan deze uit de richtlijn 2004/42/EG. (Dit heeft een belangrijke weerslag op de houtafwerkingen.)

Naast deze ecologische criteria legt het Ecolabel ook een aantal prestatiecriteria vast (hechting, weerstand tegen veroudering, dekvermogen, ...). Deze eisen hebben als oogmerk om te verzekeren dat deze milieuvriendelijke producten ook beschikken over goede technische prestaties.

Het verschil mag duidelijk zijn : Ecolabel keurt milieuvriendelijkheid en Ecocert keurt zo natuurlijk mogelijke producten. Beide labels keuren verder over de technische prestaties : de kwaliteit wordt dus gewaarborgd! Heel kort door de bocht zouden we als Ecomat Ecolabel-dragende verfproducten "ecologisch" noemen en Ecocert-dragende verfproducten " bio-ecologisch".

EPH

is niet echt een label maar een onafhankelijk laboratorium dat de samenstelling van verven en andere producten onderzoekt en controleert. Zo wordt de Galtane Oliewas en de Galtane Eos2 door deze instantie voortdurend gecontroleerd. Andere producten volgen in de nabije toekomst.

Ecomat wil met zijn keuze en assortiment zoveel mogelijk bio-ecologische producten tot bij jou brengen maar ze dienen uiteraard kwaliteitsvol genoeg te zijn, technisch correct en esthetisch naar de smaak van hedendaagse interieurs of exterieurs. Wanneer het niet anders kan, kan je bij ons terecht voor verven die misschien niet deze labels dragen, maar waarvan de communicatie van de inhoudsstoffen, het gebruik van zoveel mogelijk natuurlijke stoffen en het vermijden van synthetische verbindingen duidelijk is. Tierrafino leemverf , Wolf Jordan Calcatex kalkcaseïneverf, Galtane Kalkverf en andere bijvoorbeeld zijn hier goede voorbeelden van.

Onze medewerkers decoratie zullen je bij het oplossen van verfvraagstukken zoveel mogelijk in begeleiden .

to top of page
labels en keurmerken