labels en keurmerken afwerkproducten | DI kennis | kennisbank

de ecolabels die er echt toe doen

labels en keurmerken afwerkproducten

labels en keurmerken afwerkproducten

DI kennis

Er bestaan intussen veel verschillende labels en keurmerken voor bouwproducten of afwerkproducten. En dat is goed!  Er wordt op die manier aandacht geschonken aan de milieuvriendelijkheid van producten en de bestaande criteria worden kritisch bekeken. Dat valt alleen maar toe te juichen.. Maar ziet de consument door de bomen het bos nog?  Dit is waar wij een beetje bijspringen en enkele keurmerken duiden die wij belangrijk vinden in de samenstelling van het Ecomat assortiment. 

Onze ambitie is professioneel gebruik, zuinigheid van grondstoffen én hergebruik van materialen te bevorderen, naast het vasthouden aan bio-ecologische principes van gezondheid van mens en omgeving.

 

EU Ecolabel (het officiële Europese milieulabel) 

Dit wordt erkend door alle landen van de Europese Unie en door Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Het EU Ecolabel is handig als je wil letten op de milieuvriendelijkheid van de producten en diensten die je koopt én uiteraard ook een zekerheid wil aangaande technische prestatie ervan. Het label heeft tot doel de negatieve effecten van productie en verbruik op het milieu, de volksgezondheid, het klimaat en de natuurlijke hulpbronnen te verminderen. Een brede aanpak die niet enkel inhoudsstoffen bekijkt, maar ook het bredere proces om tot dat product te komen. Alleen producten, die voldoen aan strenge eisen in verband met milieukwaliteit én prestatie kunnen het Europese Ecolabel krijgen. Producenten dienen zélf een aanvraag in tot het verkrijgen van dit label, het is dus géén label opgelegd door de overheid.

Het EU Ecolabel richt zich tot alle spelers op de markt. Zowel de consument, de verkoper als de overheid krijgen de nodige informatie om de meest milieuvriendelijke oplossing te kunnen kiezen. Voor de producenten is het een stimulans om hun concurrentiepositie in de toekomst te bepalen. Deze twee aspecten zijn essentieel om de markt te laten evolueren ten gunste van milieuvriendelijke producten. Het EU Ecolabel zorgt ervoor dat hetzelfde logo wordt gebruikt in verschillende landen.  

 

Eurofins (VOS-emissie label)

Om de mate van uitstoot van VOS (Vluchtige Organische Stoffen) in de leefomgeving te categoriseren, zijn binnen Europa een aantal richtlijnen van toepassing. Met behulp van diverse testen wordt niet alleen het aandeel VOS in een product bepaald, maar vooral ook wat de emissie en aard van betreffende stoffen in de leefomgeving is bij gebruik. Eurofins biedt VOS-emissie testen aan in regel met het Belgische Koninklijk Besluit. De aanduiding vind je terug op de verpakking van oa. verf, olie & lijm. Net zoals op je koelkast. Een A+ is ook bij afwerkmaterialen een topscore. Hier lees je meer over VOS.

 

Kinderspeelgoedgeschiktheid/SGS. (speekseltest)

Vele startende gezinnen komen bij ons terecht uit zorg voor de gezondheid van hun (te verwachten) kindje. Je wil die niet laten omgeven met giftige stoffen. Om te bepalen of verven mogen worden toegepast op speelgoed wordt door een chemische test bepaald hoeveel zware metalen en andere schadelijke stoffen er uit de verf migreren. Deze testen worden uitgevoerd door SGS, SGS is wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. Lees hier meer over schilderen tijdens je zwangerschap. 

 

OK biobased TÜV Austria (aandeel biobased grondstoffen)

Als gevolg van het toegenomen milieubewustzijn van klanten is er een groeiende markt voor producten op basis van hernieuwbare grondstoffen en is er dus uiteraard een onafhankelijke, hoogwaardige kwaliteitsgarantie voor deze materialen nodig. De “OK biobased” -certificering werkt wat anders dan een LCA certificering (Life Cycle Assessment). De onderzoeksmethode is heel eenvoudig. De exacte waarde kan nauwkeurig worden gemeten volgens de genormaliseerde C14-methode. Dit maakt controleren (en hercontroleren) zeer transparant en maakt vergelijken eenduidig. Afhankelijk van het vastgestelde percentage hernieuwbare grondstoffen (% Biobased), kan uw product worden gecertificeerd als een-ster biobased, twee-sterren biobased, driesterren-bio-based of vier-sterren biobased. 

 

USDA-certificaat  (biobased label voor watergedragen producten)

Om in aanmerking te komen voor het OK biobased certificaat van TÜV Austria moeten geteste producten minimaal 50 vol% organisch materiaal bevatten. Watergedragen producten bevatten van nature minder dan 50 vol% organisch materiaal. Voor dit soort producten is het USDA-certificaat geschikt. De methode om te bepalen wat het biobased aandeel is, is eenzelfde C14 test-methode, dus ook hier een eenduidig systeem met goede vergelijkingsmogelijkheden. Testen worden uitgevoerd door externe bedrijven, op vrijwillige vraag van de producent. 

 

Nature Plus 

Is oorspronkelijk een Duits label. Het werdopgericht in 2001 met als doel de ontwikkeling van ecologische bouwproducten te bevorderen en te keuren.   Het label kan worden teruggevonden op alle soorten bouwmaterialen van verven en vernissen, hout en tapijten tot vloerbekleding. Het label garandeert dat de productie op milieuvriendelijke wijze gebeurt. Verder gelden er kwaliteitsvereisten en gezondheidscriteria voor de verschillende productcategorieën. Het label wordt beheerd door Nature Plus, ondertussen een internationale vereniging die de milieu- en gezondheidsbescherming bevordert in de bouwsector. De vereniging geeft informatie aan consumenten over milieuvriendelijke en onschadelijke bouwproducten en materialen voor binnenhuisinrichting. De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen. In Vlaanderen wordt NaturePlus beheerd door VIBE vzw, onze koepelvereniging van bio-ecologische bouwers.  

 

Blaue Engel

De Blauwe Engel is in de eerste plaats een milieulabel. Het label wordt uitsluitend toegekend aan producten/diensten met een verminderde impact op het milieu.

De criteria zijn afhankelijk van de productgroep en gebaseerd op een LCA-analyse. De criteria kijken onder meer naar impact op het klimaat, grondstoffen gebruik en water, lucht en bodemvervuiling.
De meest voorkomende criteria zijn:

  • gebruik van duurzame materialen
  • energie-efficiëntie (laag energieverbruik)
  • vermijden van toxische en gevaarlijke stoffen
  • makkelijk te herstellen en recycleren
  • lage emissies naar bodem, lucht en water
  • ergonomische criteria (geluid, comfort, …)

Ten slotte zijn er voor bepaalde criteria eveneens criteria die een minimale kwaliteit aan het product opleggen.

 

PEFC/FSC (houtlabels)

Deze keurmerken bespreken we op een aparte pagina.

 

Sentinel Haus

Is een Duits keurings-en vormingsinstituut dat de consument hemt een gezonde woniong te bouwen in Duitsland. Zij richten zich op klanten die zeer gevoelig zijn voor beplaalde materialen en keuren daarom zelf materialen specifiek op hun invloed op het binnenklimaat. Het zijn woondokters die zich gespecialiseerd hebben in de problematiek en aldus oplossingen op maat aanbieden in bouwteamverband in Duitsland. Interessant zijn hun blogs en materialenkeuzes. Helaas is de keerzijde dat je zeer veel geld moet neerleggen als producent om in hun portefeuille opgenomen te worden. Het beeld is dus een beetje vertekend. Alles wat ze keuren klopt, maar vele materialen ontbreken ook in hun overzichten.

 

Circomat

is een label waarbij we de materialen uit het Ecomat gamma willen aanduiden die vooral circulair te noemen zijn. Ze zijn dan het liefst ook bio-ecologisch, maar kunnen ook verantwoord zijn omdat ze reproduceerbaar, herbruikbaar of demonteerbaar zijn. Zo is bijvoorbeeld isolatie gemaakt uit jeans niet echt een bio-ecologisch product, maar verantwoord omdat er met een reststroom  toch nog iets nuttigs wordt gedaan dat de afvalberg vermindert (in dit geval katoenvezels die niet meer voor productie van nieuwe stoffen gebruikt kunnen worden),. Of denk aan metalstuds van Juunoo die herbruikbaar en remontabel zijn in de context van veranderingsgericht bouwen.

 

Ecomat 

wil met zijn keuze en assortiment zoveel mogelijk bio-ecologische producten tot bij jou brengen maar ze dienen uiteraard kwaliteitsvol genoeg te zijn, technisch correct en esthetisch naar de smaak van hedendaagse interieurs of exterieurs. Daarom kozen wij onlangs voor Copperant, de groenste verf. Wij kozen voor dit merk als standaardmerk in onze vestigingen voor muurverven en lakken. 

Niet alleen omdat het de beste en meest professionele biobased verf op de markt is, maar omdat het merk heel veel aandacht heeft voor het grondstoffen-en energiegebruik, naast het maken van de meest gezonde verf voor je binnenklimaat. De 5 labels van Copperant hebben elk hun eigen sterkte. Voor elke toepassing het juiste product maar steeds met de juiste ingredienten en eigenschappen. Dat kan je nalezen in het cerfificatenboek van Copperant onderaan deze pagina. Het bewijst hoe knap dit merk beantwoordt aan de hoogste kriteria en keurmerken. En dat allemaal biobased!

Wanneer jouw voorkeur elders ligt en je liever werkt met techniekverven bijvoorbeeld hebben we ook voor jou nog steeds een aanbod. Misschien dragen deze merken dan geen ‘dure’ labels maar ze communiceren wel duidelijk over het gebruik van zoveel mogelijk natuurlijke stoffen en het vermijden van synthetische verbindingen. Tierrafino leemverf , Wolf Jordan Calcatex kalkcaseïneverf en Galtane Kalkverf, zijn hier goede voorbeelden van.

Maar ook bij de bouwtechnische producten maken we soms keuzes voor producten die misschien niet alle labels dragen. Onze keuze wordt dan bepaald omdat we weten en voelen dat dit een verantwoord product is, gemaakt door verantwoorde mensen met respect voor het milieu en ten dienste van de eindgebruiker! Voor jouw gezondheid en ons aller milieu.

Onze medewerkers zijn er om je in je keuze bij te staan en te adviseren.

to top of page
Pinterest

Online duurzame bouwmaterialen kopen

Meer info over online winkelen bij Ecomat vind je hier

Bekijk alle producten van de webshop