plat dak: warm of compact | Bouwtechniek | kennisbank

Platte daken isoleren kan op of tussen de constructie

plat dak: warm of compact

plat dak: warm of compact

Bouwtechniek, BT kennis, Houtmassiefbouw, Houtskeletbouw, Kalkhennepbouw, Leemmassiefbouw, Steenmassiefbouw, Strobalenbouw, Stroleembouw

Platte daken kunnen op 2 manieren geïsoleerd worden : ofwel tussen de roostering (compact plat dak) ofwel bovenop de bebording (warm plat dak). Het derde type waarbij we isoleren op de bebording maart een ventilatieruimte laten tussen isolatie en uiteindelijke platdakvloer (koud plat dak) is door de stand der techniek volledig achterhaald en wordt niet meer aanbevolen.

Een compact plat dak is met traditionele materialen zoals niet-hygroscopische isolanten (vb glaswol) en een sterk dampscherm is uit den boze omdat het dampscherm niet alle vocht uit het isolatiepakket kan houden en eens het vocht is doorgedrongen , kan het onmogelijk nog uitdampen. Bovendien wordt er ook vaak nieuw hout verwerkt in de constructie. En dat bevat ook een mate van vochtigheid die nog moet kunnen uitdampen. Wanneer je wel de juiste damprem en de juiste isolatiematerialen gebruikt wordt deze manier van isoleren toch mogelijk en zelfs aan te bevelen wegens zijn vochtregulerend vermogen en zijn lager kostenplaatje.


compact dak bij renovatie of nieuwbouw

Een intelligente of vochtgestuurde damprem (Pro Clima Intello+) luchtdicht geplaatst aan de onderzijde van de gordingen met een zeer variabele diffusieweerstand. Deze heeft de functie dat opgesloten vochtigheid in de constructie door het gebruik van nieuw hout, diffusie en convectie (omdat men er rekening mee moet houden dat een perfecte luchtdichting van 100%  bij renovaties niet makkelijk te halen is) er ook met een grote zekerheidsfactor kan uitdampen. Deze damprem gaat zich dus openstellen of afsluiten naargelang de relatieve vochtigheidsgraad in uw binnenklimaat en de vochtigheidsgraad binnen het isolatiepakket.  Met een kunststof dampscherm met µd van veelal 50m zou het ettelijke decennia duren eer alles is uitgedampt. Een blowerdoortest om de correctheid van de luchtdichting te controleren is hier meer dan raadzaam!

Voorwaarde is wel de hygroscopiciteit (vochtopname-capaciteit) van de achterliggende isolatie : om aan deze hoge verwachtingen te voldoen, kan je gebruik maken van houtwol of hennepwolmatten (vb Pavaflex of Biofib Chanvre) of cellulosevlokken van iQ3 of Neptutherm zeegrasvlokken die je laat inblazen. Streef naar een isolatiedikte van minstens 200mm . De houtwol en cellulose isolatievormen die ook al door de toevoeging van zouten een bescherming bieden voor de houtconstructie zelf, verhogen enorm de vochtbuffercapaciteit. De zeegrasvlokken kunnen zelfs tot 3x hun eigen gewicht opvangen in waterdamp zonder hun isolatiewaarde te verliezen.

Een perfecte vulling van damprem tot bebording is vereist. Voorziet men hellingsspieën met een groter verloop kan enkel de ingeblazen isolatie i3 of Neptutherm deze perfecte vulling van damprem tot bebording garanderen. De Biofib hennepwol op zijn kant geplaatst biedt hiervoor ook de nodige souplesse.

Een houten bebording blijkt tot hiertoe nog steeds een streepje voor te hebben , maar een multiplex of OGB3/4 E1 is ook verantwoord. Op deze bebording slechts één laag regendichting. Het gebruik van een EPDM met één of andere vorm van belasting heeft vnl.voor de recyclage en afbraak voordelen :  de materialen kunnen van elkaar gescheiden worden en netjes gerecycleerd of gecomposteerd worden. Wanneer je gaat lijmen of branden is dit veel vervuilender bij afbraak.


warm plat dak

drukvaste uitvoering

Bovenop de OGB die op de gordingen ligt, of het betongewelf komt een Pro Clima Intesana of een geschikt dampscherm vanSoprema. Hierop kan de Pavatex Isolair worden toegepast , een drukvaste houtvezelplaat . Deze is geschikt om terrassen of zonnepaneelconstructies te dragen. Een groendak of een plat dak met grindbelasting kan eveneens. Het grote voordeel van Pavatex isolair is zijn geluidsbufferend en warmtebufferend vermogen. Door dit laatste verhoogt niet alleen je comfort in huis maar is er ook minder kans op vochtschade. De afkoeltijd van het dak wordt door deze buffercapaciteit dermate verlengd, dat een uitdroging van constructie-, convectie- of diffusievocht doorheen de variabele damprem gegarandeerd is.

Ecomat biedt eveneens Amorim kurkisolatieplaten en Multipor cellenbetonisolatie aan voor een warm plat dak. Het voordeel van kurk is dat je er makkelijker op kan lijmen. Het voordeel van Multipor is vooral zijn onbrandbaar karakter. Op platte daken bevestig je de Forte of kurk al naargelang de ondergrond met schroeven of schotel(slag)pluggen. De Multipor wordt verlijmd op de ondergrond en met coating verder voorbereid voor de echte dakhuid te plaatsen. Een laatste mogelijkheid is het gebruik van kalkhennepblokken van Isohemp, maar die zij niet zo sterk isolerend dan de andere varianten (lambda : 0,07W/mK-tov 0,043W/mK).

De dakhuid dient dan minstens in twee lagen gelegd worden waarbij de bevestigingsmiddelen helemaal bedekt zijn. Randen worden gekleefd of gebrand/gelast (al naargelang de richtlijnen van de fabrikant). Op deze isolatie komt een dakhuid uit EPDM-rubber en een grindbelasting of groendak. Wenst u enkel af te werken met een EPDM rubber, een TPO , een PVC of een bitumen dakhuid, legt men op de Pavatex Isolair een OGB4-plaat die men mechanisch bevestigt in de draagconstructie. Een verlijming kan dan desgevallend op deze plaat.

Wil je liever een extra plaatmateriaal uit hout vermijden, dan bestaat er tegenwoordig een oplossing met het Rhinobond inductie-lassysteem. Goedgekeurd door Soprema UK. Hier schroef je de Isolairplaten vast met rondellen waarop later met inductie de dakhuid wordt gelast en vermijdt je het gebruik van een laag OGB onder de dakhuid.

houten constructie

Een warm plat dak kan ook anders opgevat worden. Op een betongewelf kan je isolatieruimte creëren met IQ3-profielen of I-liggers. Een sterk aluminium dapscherm van vb Soprema hoort hier thuis als laatste scherm (na het beton ) om vochtigheid tegen te houden door diffusue van binnen uit.

Dan volgen de houten elementen waartussen je isoleert met  Recycork kurkkorrels of Neptutherm zeegrasvlokken kan ook alvorens er een OGB plaat op te schroeven. Je kan ook de vloercompartimenten laten volblazen met iQ3 cellulosevlokken, Neptutherm zeegrasvlokken of kalkhennepvlokken

Op de OGB wordt de EPDM rubberhuid gekleefd.  Een groendak of grindbelasting is hier minder aangewezen.

Als je dak echt niet voorzien is op een mogelijke belasting van een groendak of zelfs nog maar met een gewone sneeuwbelasting, wordt er soms met Steico Joist een overspanning gemaakt van muur tot muur (vb bij rijwoningen). De I-profielen hangen dan zwevend boven het oude dak, worden tussenin gevuld met de isolatie hierboven beschreven en ook weer afgewerkt met een OGB. Hierop kan wel makkelijke een groendak worden aangelegd, of een terras. zolang de funderingen van de steunmuren hierop voorzien zijn.

to top of page
Pinterest

Online duurzame bouwmaterialen kopen

Meer info over online winkelen bij Ecomat vind je hier

Bekijk alle producten van de webshop